• 1.jpg
  • 11.jpg
  • 14.jpg
  • 17.jpg
  • 19.jpg
  • 22.jpg
  • 24.jpg
  • 30.jpg

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego na 2018 rok


Wójt Gminy Susiec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego na 2018 rok.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Wzór oferty