Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego na 2018 rok


Wójt Gminy Susiec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego na 2018 rok.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Wzór oferty