Ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie działek z mienia Gminy Susiec


Wójt Gminy Susiec ogłasza ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niżej wymienionych gruntów z mienia Gminy.

Ogłoszenie o przetargu

Regulamin przetargu