• 1.jpg
  • 11.jpg
  • 14.jpg
  • 17.jpg
  • 19.jpg
  • 22.jpg
  • 24.jpg
  • 30.jpg

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego na 2018 rok


Urząd Gminy Susiec ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dotyczącego wyboru najlepszej oferty na realizację w 2018r. zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, oferta Ludowy Klub Sportowy „LKS SZUMY” w Suścu 22-672 Susiec, ul. Spółdzielcza 5, spełnia stawiane wymagania.