• 1.jpg
  • 11.jpg
  • 14.jpg
  • 17.jpg
  • 19.jpg
  • 22.jpg
  • 24.jpg
  • 30.jpg

Remont połączony z modernizacją budynku świetlicy w miejscowości Łosiniec


logo ue leader lgd prow

Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Nad Olszanką”realizuje projekt pn. „Remont połączony z modernizacją budynku świetlicy w miejscowości Łosiniec”.

Projekt dofinansowany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie, w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem zadania jest „Rozwój społeczności lokalnej oraz poprawa dostępu do infrastruktury społecznej i kulturalnej poprzez remont połączony z modernizacją świetlicy w Łosińcu”.

Realizacja projektu umożliwi dalszy rozwój potencjału społecznego ponieważ wyremontowana i zmodernizowana świetlica wiejska w Łosińcu, umożliwi realizację wielu inicjatyw społecznych, kulturalnych i rozrywkowych, będąc jedynym we wsi miejscem spotkań i integracji społecznej mieszkańców.

Remontowana w ramach zadania świetlica jest miejscem ogólnodostępnym. Służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej co wpływa pozytywnie na rozwój fizyczny i psychiczny mieszkańców w różnym wieku oraz na poprawę ich jakości życia i zdrowia.

Termin realizacji projektu: 29.01.2018r. do 31.08.2018r.

Wartość projektu: 23 000,00zł

Kwota dofinansowania: 23 000,00zł