Remont połączony z modernizacją budynków świetlic w miejscowościach: Maziły, Rybnica


logo ue leader lgd prow

Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Nad Olszanką” realizuje projekt pn. „Remont połączony z modernizacją budynków świetlic w miejscowościach: Maziły, Rybnica”.

Projekt dofinansowany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie, w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem zadania jest „Rozwój społeczności lokalnej oraz poprawa dostępu do infrastruktury społecznej i kulturalnej poprzez remont połączony z modernizacją świetlic w Maziłach i Rybnicy”.

Realizacja projektu umożliwi dalszy rozwój potencjału społecznego tych miejscowości ponieważ wyremontowane i zmodernizowane świetlice wiejskie w Maziłach i Rybnicy umożliwią realizację wielu inicjatyw społecznych, kulturalnych i rozrywkowych, będąc jedynymi we wsiach miejscami spotkań i integracji społecznej mieszkańców.

Remontowane w ramach zadania świetlice są ogólnodostępne. Służą zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej co wpływa pozytywnie na rozwój fizyczny i psychiczny mieszkańców w różnym wieku oraz na poprawę ich jakości życia i zdrowia.

Termin realizacji projektu: 29.01.2018r. do 31.08.2018r.
Wartość projektu: 46 000,00zł
Kwota dofinansowania: 44 732,00zł