Zagospodarowanie terenu wokół pomnika w Róży


logo ue leader lgd prow

„ZAWSZE RAZEM” Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miejscowości Łuszczacz i Róża realizuje projekt pn. „Zagospodarowanie terenu wokół pomnika w Róży”.

Projekt dofinansowany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie, w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem zadania jest zachowanie i promocja dziedzictwa lokalnego poprzez renowację pomnika historii w Róży oraz zagospodarowanie terenu wokół niego, celem poprawy stanu i dostępności turystycznej obiektów na terenie Gminy Susiec.

Przeprowadzenie niezbędnych prac renowacyjnych i poprawy zagospodarowania terenu umożliwi zachowanie obiektu w należytym stanie technicznymi i ochroni przed zapomnieniem historii jaka się z nim wiąże. Wpłynie też na promocję tego miejsca dla zwiedzających zarówno mieszkańców jak i turystów odwiedzających licznie Gminę Susiec.


Termin realizacji projektu: 01.12.2017r. do 31.08.2018r.
Wartość projektu: 10 000,00zł
Kwota dofinansowania: 10 000,00zł