Komunikat o warunkowej przydatności wody do spożycia


KOMUNIKAT Nr 1
z dnia 17.05.2018r.

O STWIERDZENIU WARUNKOWEJ PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA Z WODOCIĄGU ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA PAARY

 


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Lubelskim informuje odbiorców wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Paary, że w dniu 17.05.2018r. wydał decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia w terminie do 16 czerwca 2018 r.
Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Paary zaopatruje w wodę 523 mieszkańców zamieszkałych w miejscowości Paary.

Przeprowadzone badania laboratoryjne próbek wody pobranej w dniu 08.05.2018r. w ramach monitoringu w zakresie parametrów grupy A wykazały przekroczenia niżej wymienionego parametru:
punkt poboru – wzz Paary – mieszkanie prywatne Paary 143
- żelazo - 547 ± 44 μg/dm3 - wartość dopuszczalna 200 μg/dm3
co jest sprzeczne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami tj. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294).

Wartość w okresie warunkowej przydatności wody nie może przekroczyć:
dla żelaza - 2000 µg Fe/dm3.

Podwyższone stężenie żelaza w wodzie nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi.

Podwyższona zawartość żelaza w wodzie negatywnie wpływa na smak, zapach i wygląd wody, a tym samym nie zapewnia komfortu konsumentom wody. Żelazo sprzyja wzrostowi „bakterii żelazistych”. Podwyższona zawartość żelaza w wodzie może powodować tworzenie się mazistych osadów w rurach sieci wodociągowej i wtórne zanieczyszczenie, konsumenci mogą się skarżyć np. na plamienie bielizny czy urządzeń sanitarnych itp.

W związku z prowadzonymi przez zarządzającego wodociągiem działaniami naprawczymi może nastąpić zmiana zapachu, smaku i barwy wody. Po dłuższym nieużywaniu kranów powinno się odkręcić kurki i umożliwić przez kilka minut swobodny wypływ wody, w celu usunięcia wody stagnującej w przewodach wodociągowych.