Informacja o zgłaszaniu szkód spowodowanych przez suszę


W związku z pismem Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego znak: ŚR-I.7160.50.2018.DJ. z dnia 11 czerwca 2018 r. informującym o stwierdzeniu przez IUNG Puławy w okresie 11.IV-10.VI. 2018 roku suszy rolniczej na terenie całej Polski, w tym również w województwie lubelskim informuję, że rolnicy, w których gospodarstwach wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, mogą zgłaszać w/w szkody.

 Zgłoszenia należy dokonać na odpowiednich formularzach oświadczenia dostępnych w Urzędzie Gminy Susiec oraz na stronie BIP Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Przypominam, ze zgodnie z wytycznymi Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, straty w gospodarstwach rolnych spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę, mogą być zgłaszane przez właścicieli gospodarstw lub działów specjalnych produkcji rolnej w terminie 7 dni od daty wystąpienia tych zjawisk w Urzędzie Gminy Susiec, ul. Tomaszowska 2, 22-672 Susiec (pok. nr 7) w godzinach pracy Urzędu.

Oświadczenie o szkodach w uprawach rolnych

Oświadczenie o stratach w sadach i plantacjach wieloletnich

Oświadczenie o szkodach w zwierzętach gospodarskich

Oświadczenie o szkodach w budynkach gospodarczych i sprzęcie rolniczym

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych