Informacja o wynikach ustnego przetargu nieograniczonego dotyczącego zbycia działek z mienia Gminy Susiec ogłoszonego na dzień 24.05.2018 roku w Urzędzie Gminy Susiec


Treść informacji