Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2019 roku.


Ogłoszenie o konkursie

Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia konkursu

Załącznik nr 1 - wzór umowy

Załącznik nr 2 - wzór oferty