Zarządzenie i harmonogram wyboru sołtysów i rad sołeckich


Treść zarządzenia

Harmonogram wyborów