Ogłoszenie ustnego przetargu ograniczonego oraz przetargu nieograniczonego na sprzedaż gruntów z mienia Gminy Susiec


Ogłoszenie o przetargu

Regulamin przetargu