Informacja dla producentów tytoniu i hodowców świń


Wójt Gminy Susiec informuje wszystkich producentów tytoniu (dotyczy firmy LUXOR) oraz producentów świń, którzy w latach 2014-2017 nie otrzymali zapłaty z powodu upadłości, restrukturyzacji lub likwidacji podmiotu skupującego o możliwości złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Wnioski należy składać od 01 do 14 sierpnia 2019 r. do Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszania albo siedzibę producenta rolnego. Do złożenia wniosku niezbędne będą niezapłacone faktury.

Wnioski dostępne są na stronie internetowej ARiMR https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/wnioski-o-pomoc-dla-producentow-tytoniu-oraz-producentow-swin-ktorzy-nie-otrzymali-zaplaty-o.html