• 1.jpg
  • 11.jpg
  • 14.jpg
  • 17.jpg
  • 19.jpg
  • 22.jpg
  • 24.jpg
  • 30.jpg

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu „Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Susiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017 - 2018”


Wójt Gminy Susiec ogłasza konsultacje społeczne projektu „Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Susiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017 – 2018”

Treść ogłoszenia

Projekt "Wieloletniego Programu Współpracy..."

Wykaz nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Susiec przeznaczonych do zbycia


Wykaz nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Susiec przeznaczonych do zbycia

Informacja o załatwianiu spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej


Informuje się, że w dniach od 25 lipca 2016 roku do 2 sierpnia 2016 roku wszystkie sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej tj.

1. Wpis do Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej,
2. Zmianę wpisu w Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej,
3. Wykreślenie wpisu z Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej,
4. Zawieszenie działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej,
5. Odwieszenie działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej,
będzie można zrealizować w niżej wymienionych najbliższych urzędach tj.

Urząd Miasta i Gminy Józefów
ul. Kościuszki 37, 23-460 Józefów
tel. 84 687 81 33

Urząd Miasta i Gminy Narol
ul. Rynek 1, 37-610 Narol
tel. 16 631 70 86, 16 631 70 87

Urząd Miasta Tomaszów Lubelski
ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów Lub.
tel. 84 664 37 40

Urząd Miasta i Gminy Krasnobród
ul. 3-go Maja 36, 22-440 Krasnobród
tel. 84 660 76 91 – 92

Urząd Gminy Tomaszów Lubelski
ul. 29-go Listopada 9, 22-600 Tomaszów Lub.
tel. 84 664 30 85

Urząd Gminy Bełżec
ul. Lwowska 5, 22-670 Bełżec
tel. 84 665 24 45, 84 665 21 82

lub w innych urzędach miast i gmin na terenie całego kraju.
Za wynikłe trudności serdecznie przepraszamy.

Stypendia za osiągnięcia dla uczniów


Stypendium o charakterze motywacyjnym dla uczniów uzdolnionych dotyczy uczniów zamieszkałych na stałe w gminie Susiec. Składanie wniosków o ww. stypendium trwa do 10 sierpnia danego roku lub w przypadku przeoczenia tego terminu do 10 lutego.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko, adres wraz umotywowaniem wnioskodawcy - jest to forma wniosku/podania. Ponadto do wniosku należy załączyć opinię szkoły, kopię świadectwa szkolnego a także niezależnie od wpisu na świadectwie kopie dokumentów potwierdzające osiągnięcia dziecka. Kopie powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez szkołę.

W załączeniu znajduje się regulamin przyznawania i udzielania stypendiów dla uczniów gminy Susiec.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Susiec przeznaczonych do zbycia

Wykaz nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Susiec przeznaczonych do zbycia

Więcej artykułów…