• 1.jpg
  • 11.jpg
  • 14.jpg
  • 17.jpg
  • 19.jpg
  • 22.jpg
  • 24.jpg
  • 30.jpg

Przetarg na „Sprzedaż do rozbiórki budynku byłej Szkoły Podstawowej w Łosińcu wraz z uporządkowaniem terenu” - kolejne postępowanie


   Wójt Gminy Susiec ogłasza przetarg na „Sprzedaż do rozbiórki budynku byłej Szkoły Podstawowej w Łosińcu wraz z uporządkowaniem terenu"

Ogłoszenie o przetargu

Informacja dla oferentów

Regulamin przetargu

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Majdanie Sopockim Pierwszym


Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora ZS w Majdanie Sopockim Pierwszym

Przetarg na „Sprzedaż do rozbiórki budynku byłej Szkoły Podstawowej w Łosińcu wraz z uporządkowaniem terenu”


   Wójt Gminy Susiec ogłasza przetarg na „Sprzedaż do rozbiórki budynku byłej Szkoły Podstawowej w Łosińcu wraz z uporządkowaniem terenu"

Ogłoszenie o przetargu

Informacja dla oferentów

Regulamin przetargu

Protokół z przeprowadzonego przetargu

Informacja o usuwaniu wyrobów zawierających azbest


  Gmina Susiec informuje, że realizacja zadania p.n. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest" jest dotowana na podstawie umowy nr 175/2015/D/OZ z dnia 03.06.2015 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest" oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Wójt Gminy

(-) Zbigniew Naklicki

                                              wfosigwnfosigw


Ankiety do pobrania -Opracowanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Susiec


   Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest niezbędnym dokumentem, aby Gmina Susiec mogła ubiegać się o dofinansowanie unijne na działania z zakresu odnawialnych źródeł energii (montaż kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych lub pomp ciepła dla budynków mieszkalnych oraz modernizacja oświetlenia, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej).
   Wszystkie przekazane przez Państwa informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do oszacowania wielkości emisji gazów cieplarnianych oraz opracowania planu.

   Do pobrania:

Ankieta - budynki mieszkalne

Ankieta - podmioty gospodarcze

 

Więcej artykułów…