• 1.jpg
  • 11.jpg
  • 14.jpg
  • 17.jpg
  • 19.jpg
  • 22.jpg
  • 24.jpg
  • 30.jpg

Ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż gruntów z mienia Gminy


Wójt Gminy Susiec ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż gruntów z mienia Gminy.

 

Ogłoszenie o przetargu

Regulamin przetargu

Rekrutacja do Przedszkola Samorządowego


  W związku z zamiarem utworzenia przedszkola samorządowego w Suścu, które rozpoczęłoby funkcjonowanie od dnia 1 września 2016 r. zwracam się do Pani/Pana (jako rodzica dziecka/opiekuna prawnego) z prośbą o wypełnienie załącznika niniejszego pisma, który dotyczy zamiaru zapisu Państwa dziecka do utworzonego przedszkola a także oczekiwań z tym związanych.

Informuję jednocześnie, że według wstępnych założeń zajęcia w przedszkolu rozpoczynałyby się od godz. 800 . Pobyt dziecka będzie bezpłatny przez, co najmniej 5 godzin a po tym czasie zgodnie z art. 14 ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn zm.) może być naliczana opłata, która nie może być wyższa niż 1 zł za każdą godzinę rozpoczętych zajęć ponad ww. wymiar godzinowy ustalony przez Radę Gminy Susiec w drodze uchwały.

Zebrane dane służyć będą do celów badania zapotrzebowania rodziców na wskazaną formę wychowania przedszkolnego a przekazana informacja stanowi jedynie formę deklaracji i nie jest dla Państwa wiążąca.

   W przypadku zainteresowania Pani/Pana powyższą ofertą proszę o złożenie bądź wysłanie wypełnionej deklaracji do Urzędu Gminy Susiec w terminie do dnia 16 marca 2015 r.

 Formularz deklaracji

Wykaz nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Susiec przeznaczonych do zbycia


Wykaz nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Susiec przeznaczonych do zbycia

 

Konsultacje projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Susiec na lata 2014- 2020”.


Szanowni Państwo,
   Pragnę poinformować, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suścu rozpoczął konsultacje projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Susiec na lata 2014- 2020". Niniejszy dokument jest efektem prac Zespołu ds. aktualizacji Strategii pod nadzorem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suścu. Zapraszam Państwa do aktywnego włączania się w proces konsultacji projektu Strategii. Państwa uwagi i wnioski będą stanowiły istotny wkład w prace związane z opracowaniem ostatecznego kształtu dokumentu.
   Wszelkie uwagi i wnioski do projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014- 2020 dla Gminy Susiec proszę kierować do 19 grudnia 2014 r. na adres :
      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suścu
      ul. Tomaszowska 2
      22-672 Susiec
lub na adres poczty e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . W tytule maila prosimy wpisać: „konsultacje społeczne – strategia 2014-2020".
   Projekt Strategii został wyłożony do konsultacji w siedzibie Urzędu Gminy oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Jest on również dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy pod adresem: www.susiec.pl oraz GOPS pod adresem www.gops.susiec.pl.

Z poważaniem

Teresa Kogut

Treść „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Susiec na lata 2014- 2020".


Park rekreacji w Majdanie Sopockim Pierwszym


2014 12 01 informacja

 

Więcej artykułów…