• 1.jpg
  • 11.jpg
  • 14.jpg
  • 17.jpg
  • 19.jpg
  • 22.jpg
  • 24.jpg
  • 30.jpg

Park rekreacji w Majdanie Sopockim Pierwszym


2014 12 01 informacja

 

Wykaz nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Susiec przeznaczonych do zbycia


Wykaz nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Susiec przeznaczonych do zbycia

 

Informacja dotycząca ustnego przetargu nieograniczonego ogłoszonego na dzień 16 października 2014 roku


Informacja dotycząca  ustnego przetargu nieograniczonego ogłoszonego na dzień 16 października 2014 roku

Ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż gruntów z mienia Gminy


Wójt Gminy Susiec ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż gruntów z mienia Gminy

Ogłoszenie o przetargu

Regulamin przetargu

Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych


niemamocni

Od 1 sierpnia 2014 roku Gmina Susiec rozpoczęła realizację projektu pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Więcej…

Więcej artykułów…