• 1.jpg
  • 11.jpg
  • 14.jpg
  • 17.jpg
  • 19.jpg
  • 22.jpg
  • 24.jpg
  • 30.jpg

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łosińcu


Wójt Gminy Susiec ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łosińcu

Treść ogłoszenia

Wykaz nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Susiec przeznaczonych do zbycia


Wykaz nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Susiec przeznaczonych do zbycia

Ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż gruntów z mienia Gminy


Wójt Gminy Susiec ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż gruntów z mienia Gminy

Wykaz nieruchomości

Regulamin przetargu

Wykaz nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Susiec przeznaczonych do zbycia


 

Lp.

 

 

 

Nr działki

 

Powierzchnia /ha/ lub m²

Nr Księgi Wieczystej lub decyzji Wojewody

 

Obręb geodezyjny

 

Uwagi

 

Cena

1

2

3

4

5

6

 

1.

Udział ¾ w działce nr 517

2,95 ha

ZA1T/00076501/7

Kunki

Teren użytkowania rolniczego

14540 zł

1.

Udział ¾ w działce nr 618

0,20 ha

ZA1T/00076501/7

Kunki

Teren budowlany

9420 zł

 

   Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. O gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) mogą składać wnioski do dnia 16.04.2014r.

WÓJT GMINY

mgr Franciszek Kawa

Wykaz nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Susiec przeznaczonych do zbycia


Wykaz nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Susiec przeznaczonych do zbycia

Więcej artykułów…