Get Adobe Flash player

Przedszkole Samorządowe w Suścu


popr

Spotkanie organizacyjne dla rodziców przedszkolaków


Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Suścu zaprasza rodziców dzieci przyjętych do Przedszkola Samorządowego w Suścu na spotkanie organizacyjne. Spotkanie odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2017 roku o godzinie 17.00 w budynku szkoły w stołówce szkolnej.

Rekrutacja do nowo powstającego przedszkola samorządowego


plakat rekrutacji do przedszkola 3

Gmina Susiec realizuje projekt dofinansowany z funduszy europejskich


plakat przedszkole

Dofinansowanie na remont budynku przedszkola w Suścu


FEPR Lsz EFRR

Gmina Susiec informuje, że od stycznia 2017 roku Gmina realizuje projekt pn. „Adaptacja i modernizacja budynku w celu utworzenia przedszkola w Gminie Susiec”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Oś priorytetowa XIII Infrastruktura społeczna, Działanie 13.5 Infrastruktura Przedszkolna.

Celem projektu jest "Wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej dla 48 dzieci w wieku 3-4 lata z Gminy Susiec do 30.09.2018". Projekt obejmuje adaptację i modernizację obiektu przy ulicy Tomaszowskiej 53 w Suścu, na potrzeby prowadzenia działalności edukacyjnej oraz zakup kompletu wyposażenia dla dwóch oddziałów przedszkolnych gwarantującego wysoką jakość kształcenia obejmujący: dwa zestawy mebli, wyposażenie do kącika artystyczno-teatralnego, wyposażenie do kącika naukowo-technicznego.

Wartość dofinansowania projektu wg umowy RPLU.13.05.00-06-0013/15-00 wynosi 459 962,50zł.

 

dzieci

NIEBAWEM RUSZY REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA.

ZAPRASZAMY!