• 1.jpg
  • 11.jpg
  • 14.jpg
  • 17.jpg
  • 19.jpg
  • 22.jpg
  • 24.jpg
  • 30.jpg

Rada Gminy Susiec

Przewodniczący Rady Gminy - Leszek Ważny

Z-ca Przewodniczącego - Mieczysław Jasina

Z-ca Przewodniczącego - Leszek Kowalik

Radni:

Ireneusz Hałasa

Małgorzata Burda

Tadeusz Witkowski

Kazimierz Kijko

Roman Kawka

Andrzej Burda

Piotr Hałasa

Dariusz Świst

Jerzy Bosiak

Krzysztof Łasocha

Urszula Bartoszek

Alina Hałasa-Wełna