Get Adobe Flash player

Rada Gminy Susiec

Przewodniczący Rady Gminy - Leszek Ważny

Z-ca Przewodniczącego - Kamila Sobolewska

Radni:

Wacław Mazurek

Leszek Kowalik

Krzysztof Lipian

Tadeusz Witkowski

Kazimierz Kijko

Roman Kawka

Wiesław Ćmiel

Piotr Hałasa

Dariusz Świst

Jerzy Bosiak

Krzysztof Łasocha

Urszula Bartoszek

Bogusław Skiba