• 1.jpg
  • 11.jpg
  • 14.jpg
  • 17.jpg
  • 19.jpg
  • 22.jpg
  • 24.jpg
  • 30.jpg

Rada Gminy Susiec

Przewodniczący Rady Gminy - Leszek Ważny

Z-ca Przewodniczącego - Kamila Sobolewska

Radni:

Wacław Mazurek

Leszek Kowalik

Krzysztof Lipian

Tadeusz Witkowski

Kazimierz Kijko

Roman Kawka

Wiesław Ćmiel

Piotr Hałasa

Dariusz Świst

Jerzy Bosiak

Krzysztof Łasocha

Urszula Bartoszek

Bogusław Skiba