Władze gminy

Wójt gminy - Zbigniew Naklicki

Sekretarz -  Tomasz Skroban

Skarbnik -  Magdalena Malec