Władze gminy

Wójt gminy - Zbigniew Naklicki

Sekretarz -  Tadeusz Suski

Skarbnik -  Magdalena Malec