Przedstawiam Państwu wiele zadań zrealizowanych na terenie naszej gminy przez stowarzyszenia, które wspierają nas przez działania służące dobru społeczności lokalnej. Wiele spośród przedstawionych zadań zostało wykonanych za pośrednictwem stowarzyszeń działających na terenie naszej gminy i ściśle współpracujących z gminą, przy merytorycznej pomocy i wsparciu pracowników Urzędu Gminy Susiec. Działania zostały zrealizowane dzięki wsparciu PROW 2014-2020 dofinansowanego za pośrednictwem LGD "Roztocze Tomaszowskie". Dziękuję stowarzyszeniom za wspólną pracę na rzecz dobra naszej gminy.


Trybuny na stadionie GOSiR w Suścu

23 lipca 2019 zamontowano nowe trybuny na stadionie GOSiR w Suścu.
Projekt „Budowa trybuny terenowej na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suścu” zrealizował Klub Sportowy "LKS Szumy" przy pomocy pracowników Urzędu Gminy Susiec, dofinansowany za pośrednictwem LGD "Roztocze Tomaszowskie"
Wartość projektu: 48 000,00 zł, kwota dofinansowania 48 000,00 zł (100%).

 

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć


Budowa turystyczno-rekreacyjnej wiaty w kamieniołomie Nowiny

30 lipca 2019 zakończono budowę drewnianej wiaty w kamieniołomie Nowiny.
Turystyczno-rekreacyjna wiata powstała w ramach pozyskanego grantu, dofinansowanego za pośrednictwem LGD "Roztocze Tomaszowskie". Projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju miejscowości Łuszczacz i Róża „Zawsze Razem” przy pomocy pracowników Urzędu Gminy Susiec.

Wartość projektu 15 000,00 zł, kwota dofinansowania 15 000 zł (100%).

Kliknij aby powiększyć


Adaptacja i doposażenie budynku świetlicy w Wólce Łosinieckiej

W lipcu 2019 r. Stowarzyszenie "Orkiestra Dęta z Łosińca" przy pomocy pracowników Gminy zrealizowała projekt „Adaptacja i doposażenie budynku świetlicy w Wólce Łosinieckiej”. Projekt dofinansowany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie, obejmował remont zaplecza kuchennego i sanitariatów świetlicy oraz wyposażenie orkiestry w sprzęt muzyczny.
Wartość projektu: 35 500,00 zł, kwota dofinansowania: 35 500,00 zł (100%).

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć


Wiaty grillowe w miejscowościach: Maziły, Zawadki, Łuszczacz, Ciotusza Nowa i Paary

4 września 2019 został zrealizowany projekt budowy 5 wiat grillowych wraz z obiektami małej architektury ogrodowej, w miejscowościach: Maziły, Zawadki, Łuszczacz, Ciotusza Nowa i Paary”. Zadanie zostało wykonane przez Ludowy Klub Sportowy "LKS SZUMY" w Suścu przy pomocy i nadzorze Urzędu Gminy Susiec.
Projekt dofinansowany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie”, ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem projektu jest rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.
Wartość projektu: 30 000 zł, kwota dofinansowania: 30 000 zł (100%).

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć


Zagospodarowanie terenu GOSiR w Suścu poprzez budowę wiaty drewnianej wraz z obiektami małej architektury

6 września 2019, zrealizowano projekt pn. „Zagospodarowanie terenu GOSiR w Suścu poprzez budowę wiaty drewnianej wraz z obiektami małej architektury”. Zadanie zostało wykonane przez „Stowarzyszenie "Bądźmy Razem" z Grabowicy przy udziale pracowników Urzędu Gminy Susiec. Projekt obejmował zagospodarowanie terenu wokół GOSiR w Suścu poprzez budowę: wiaty drewnianej wraz koszem , ławkami, stołem, i utwardzeniem z kostki brukowej o powierzchni 100m kw.
Wartość projektu 34 999.99 zł, kwota dofinansowania 34 999.99 zł (100%).

 

Kliknij aby powiększyć


Budowa wiat rowerowych

We wrześniu 2020 roku zostało oddanych do użytku 5 kolejnych, turystyczno-rekreacyjnych wiat rowerowych. Projekt pt. „Budowa wiat rowerowych, obiektów małej architektury ogrodowej w miejscowościach: Rybnica, Wólka Łosiniecka, Majdan Sopocki Pierwszy, Ciotusza Stara i Nowiny” dofinansowany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie” zrealizowany przez Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Nad Olszanką” przy zaangażowaniu Urzędu Gminy Susiec. Celem projektu jest rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Susiec.
Wartość projektu 30 988 zł, kwota dofinansowania 30 988 zł (100%).

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć


Ścieżka Edukacyjno-Przyrodniczo-Spacerowa im. Jana Miklaszewskiego

18 października 2019 r. w Suścu została otwarta Ścieżka Edukacyjno-Przyrodniczo-Spacerowa im. Jana Miklaszewskiego i wszystkich leśników, którzy przyczynili się do odzyskania i utrwalenia niepodległości przez Polskę.
Zadanie zostało zrealizowane przez „Stowarzyszenie Nasza Gmina Susiec” przy zaangażowaniu pracowników Urzędu Gminy Susiec, w ramach projektu pn. „Wykonanie ścieżki edukacyjno-przyrodniczo-spacerowej wraz z drewnianą kładką”. Projekt został dofinansowany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie”.
W dniu otwarcia został posadzony „Dąb Niepodległości”, pobłogosławiony przez Papieża Franciszka z okazji 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz nasadzono w alejkach dęby okolicznościowe przez naszych uczniów ze szkół: z Suśca, Majdanu Sopockiego, Łosińca, Łuszczacza i Grabowicy.

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć


Mini Amfiteatr w Suścu

10 grudnia 2019 została oddana do użytku wiata ramach grantu pt. "Budowa wiaty pełniącej funkcje Mini Amfiteatru w miejscowości Susiec". Powstała wiata o stalowej konstrukcji ma imponujące rozmiary 15m x 6 m jest usytuowana w Parku w Suścu. Obiekt będzie służył jako scena w wielu lokalnych imprezach i uroczystościach. Zadanie zostało zrealizowane przez Stowarzyszenie „Nasza Gmina Susiec”, przy wsparciu pracowników Urzędu Gminy Susiec, z dofinansowaniem za pośrednictwem LGD "Roztocze Tomaszowskie".

Wartość projektu: 49 994 zł. kwota dofinansowania: 49 994,00 zł (100%).

Kliknij aby powiększyć


Imprezy ekologiczne "Cztery pory roku na Roztoczu”

W dniu 10 grudnia 2019 został zrealizowany kulig-ostatni z 6 zadań w ramach projektu grantowego pt. „Organizacja imprez ekologicznych, promujących Roztocze -pn. Cztery pory roku na Roztoczu”.
Projekt obejmował 6 imprez ekologicznych: Bieg narciarski, Rajd Pieszy, Spływ kajakowy, Rajd Rowerowy, Grzybobranie z warsztatami kulinarnymi, Kulig - jako wycieczka wozami. Imprezy odbywały się w ciągu całego 2019 roku, stąd nazwa Cztery pory roku na Roztoczu. Wzięło w nich udział 300 osób przeważnie z gminy Susiec z różnych grup wiekowych. Uczestnicy wysłuchali wielu pogadanek dotyczących ochrony środowiska naturalnego prowadzonych przez delegowane osoby z Nadleśnictwa Józefów. Grant został zrealizowany przez Stowarzyszenie „Bądźmy Razem” Grabowica przy pomocy Urzędu Gminy Susiec, dofinansowany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie”.
Wartość projektu: 30 000 zł, kwota dofinansowania: 30 000 zł (100%).

 

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć