Lp.

 

 

 

Nr działki

 

Powierzchnia /ha/ lub m²

Nr Księgi Wieczystej lub decyzji Wojewody

 

Obręb geodezyjny

 

Uwagi

 

Cena

1

2

3

4

5

6

 

1.

Udział ¾ w działce nr 517

2,95 ha

ZA1T/00076501/7

Kunki

Teren użytkowania rolniczego

14540 zł

1.

Udział ¾ w działce nr 618

0,20 ha

ZA1T/00076501/7

Kunki

Teren budowlany

9420 zł

 

   Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. O gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) mogą składać wnioski do dnia 16.04.2014r.

WÓJT GMINY

mgr Franciszek Kawa