Wójt Gminy Susiec ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż gruntów z mienia Gminy

Ogłoszenie o przetargu

Regulamin przetargu