Raport z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Susiec na lata 2017-2023