Zgodnie z art. 28 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2016 poz. 2147 z późn. zm.) - Wójt Gminy Susiec ogłasza ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niżej wymienionych gruntów z mienia Gminy

 

 Lp.

 Nr działki

 Powierzchnia

Nr Księgi Wieczystej lub decyzji Wojewody

 Obręb geodezyjny

 Uwagi

 Cena wywoławcza

1

2

3

4

5

6

7

1.

275/2

0,0506 ha

GNiR-Z.7510.1.48.2012..PC

Ciotusza Stara

Teren budowlany

15 205,00 zł + VAT

 

Wskazane jest aby chętni do wzięcia udziału w przetargu zapoznali się z REGULAMINEM, który jest załącznikiem do ogłoszenia.

Bliższych informacji dotyczących nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać pod nr tel. /084/ 66 548 93 wew. 22.

Przetarg odbędzie się dnia 26 sierpnia 2021 roku o godzinie 900 w Urzędzie Gminy Susiec.

Wadium w wysokości co najmniej 10 % ceny wywoławczej netto należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Susiec prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lubelskim Oddział Susiec Nr 03 9639 1051 2004 5100 0345 0054 lub w kasie Urzędu Gminy Susiec w terminie do dnia 23 sierpnia 2021 roku.              

W przypadku wpłaty przelewem liczy się data wpływu na konto Urzędu.

WÓJT GMINY

Zbigniew Naklicki