Zarządzenie Nr 41/2022 Wójta Gminy Susiec z dnia 4 maja 2022 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Susiec oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.