Lp.

 

 

 

Nr działki

 

Powierzchnia /ha/ lub m²

Nr Księgi Wieczystej lub decyzji Wojewody

 

Obręb geodezyjny

 

Uwagi

 

Cena

1

2

3

4

5

6

 

1.

1093/3

0,97 ha wraz z budynkiem byłej szkoły i budynkami gospodarczymi

ZA1T/00043651/3

Oseredek

Teren usług publicznych - oświaty

232 457 zł

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. O gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.z późn. zm mogą składać wnioski do dnia 11.07.2012r.

 

WÓJT GMINY

mgr Franciszek Kawa