Zarządzenie Nr 58/2022 Wójta Gminy Susiec z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokali użytkowych na rzecz dotychczasowych najemców oraz ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem.