Zarządzenie Nr 59/2022 Wójta Gminy Susiec z dnia 30.06.2022 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Ciotusza Nowa stanowiących własność Gminy Susiec, powołania komisji przetargowej i ustalenia regulaminu przetargu