polski lad

Gmina Susiec zrealizowała zadanie pn. „Budowa dróg gminnych w miejscowościach Ciotusza Nowa, Majdan Sopocki Pierwszy i Majdan Sopocki Drugi”.

Zadanie obejmowało: budowę drogi Majdan Sopocki Pierwszy - 996 mb, Majdan Sopocki Drugi - 439 mb, Ciotusza Nowa 1000 mb.

Inwestycję zrealizowało dwóch Wykonawców:
Wykonawca 1: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o.,
Wykonawca 2: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp z.o.o,

Całkowita wartość zadania: 1 389 667,12 zł
Dofinansowanie w kwocie: 1.320.183,76 zł

Inwestycja została zrealizowana w ramach:
PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD:
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH – pierwsza edycja