eu     leader ue     lgd      PROW

   Informuję, że zgodnie z Umową przyznania pomocy Nr 02440-6930-UM0344414/14 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007 – 2013 zawartą w dniu 25 września 2013 roku w Lublinie pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Gminą Susiec, zrealizowano operację pt. „Budowa placu zabaw w miejscowości Grabowica".

   Celem operacji jest poprawa jakości życia na terenie miejscowości Łosiniec, co pozytywnie wpłynie na rozwój turystyki oraz rozwój intelektualny, psychiczny i fizyczny dzieci . Wartość projektu wyniosła 27 115,97 zł, a kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (E FRROW) 17 592,31 zł. Projekt został zrealizowany na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju realizowaną przez Lokalną Grupę Działania „Roztocze Tomaszowskie".

   W ramach operacji zamontowano:
- lokomotywa - Piotruś - kpl 1,
- karuzela krzyżowa średnicy 180 cm - szt. 1,
- huśtawka ważka - szt. 1,
- konik -bujak sprężynowy - szt. 1,
- lew-bujak sprężynowy - szt. 1,
- ławka wolno stojąca - szt. 2,
- karuzela tarczowa z siedziskami, średnica 150 cm.
- huśtawka metalowa podwójna

   Realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celu ogólnego LSR I „Poprawa atrakcyjności turystycznej". Cel szczegółowy 1.1 Rozwój usług i produktów turystycznych. Operacja wpisuje się w Przedsięwzięcie nr 1 „Poprawa dostępu do atrakcji turystycznych oraz rozwój infrastruktury turystycznej".

 

Wójt Gminy Susiec
(-) Zbigniew Naklicki

 

Operacja pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Grabowica" jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013