Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Suścu zaprasza rodziców dzieci przyjętych do Przedszkola Samorządowego w Suścu na spotkanie organizacyjne. Spotkanie odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2017 roku o godzinie 17.00 w budynku szkoły w stołówce szkolnej.