Gmina Susiec zrealizowała inwestycje pn. „Przebudowa ul. Turystycznej w Suścu” sfinansowaną ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych.

Przebudowana droga zlokalizowana jest w miejscowości Susiec. Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej na ulicy Turystycznej o długości 624,35m o nawierzchni bitumicznej.
Obszar inwestycji obejmuje teren zabudowy jednorodzinnej i letniskowej.

Wartość inwestycji 517132,98zł.
Kwota Dofinansowania 517132,98zł