Koło Gospodyń Wiejskich w Suścu "TANEWA" informuje, że realizuje projekt pn.

„Album promujący kulturę i walory przyrodnicze Gminy Susiec”

Projekt dofinansowany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie, w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wydanie albumu promującego kulturę i walory przyrodnicze Gminy Susiec pt. "Gmina Susiec" oraz jego elektroniczna prezentacja na stronach internetowych Gminy Susiec i Gminnego Ośrodka Kultury mających dużą oglądalność”.

 

Umowa nr 2/3/2022/G z dnia 22 czerwca 2022 roku
Termin realizacji projektu: do 31.10.2022r.
Wartość projektu: 30 230,00zł
Kwota dofinansowania: 30 230,00zł

logo ue leader lgd prow 3x2