1 czerwca w Zespole Szkół w Majdanie Sopockim był dniem wyjątkowym z trzech powodów. Po pierwsze - tradycyjnie świętowaliśmy Dzień Dziecka; po drugie- otrzymaliśmy nowy plac zabaw. Ponadto Rada Rodziców zafundowała dzieciom dodatkowe atrakcje w postaci przenośnych obiektów zabawowych. Na te ostatnie przyjemności przez dwa miesiące misternie zbieraliśmy makulaturę, pomagali nam w tym rodzice. Zebraliśmy 2,5 tony, dochód ze zbiórki przeznaczyliśmy na zasłużony relaks i zabawę.

P6011769

Plac zabaw usytuowany przed budynkiem szkoły od strony drogi powiatowej powstał na podstawie umowy zawartej przez Samorząd Województwa Lubelskiego z Gminą Susiec reprezentowaną przez Wójta – Franciszka Kawę, zgodnie z art. 22 ust.1 Ustawy z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na operację z zakresu Małych Projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" przyznana została kwota 19600 zł, pozostałe środki (7300,10 zł) wygospodarowano z budżetu gminy. W zestawie placu znalazły się karuzele, huśtawki, bujaki sprężynowe oraz zestaw zabawowy z dwiema zjeżdżalniami.

Montaż wymienionych obiektów przypadł na drugą połowę maja, stosowne więc było przekazanie ich do użytkowania w Dniu Dziecka. Spełniły się marzenia nie tylko dzieci, ale także rodziców, nauczycieli, dyrekcji oraz władz samorządowych, których przedstawiciele gościli na uroczystości otwarcia.

Dyrektor Zespołu Szkół Barbara Osuchowska słowa podziękowania skierowała do Wójta Gminy Susiec – Franciszka Kawy, który zabiegał o realizację wspomnianej inwestycji, uwzględniając w swoich staraniach prośby i sugestie środowiska szkolnego i lokalnego, wychodząc jednocześnie naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom szkoły. Na ręce przewodniczącego Rady Gminy – Wiesława Ćmiela oraz radnych- Kamili Sobolewskiej – przewodniczącej Komisji Oświaty oraz Stanisława Zuba – członka tej komisji , dyrektor Osuchowska złożyła podziękowanie za uwzględnienie w budżecie na rok 2012 środków na budowę placu zabaw.

Ze słowami podziękowania zwróciła się do obecnych na spotkaniu: Jana Knapa – sołtysa Majdanu Sopockiego Pierwszego , przewodniczącej Rady Rodziców Ewy Gozdek oraz wszystkich w mniejszym lub większym stopniu zaangażowanych w realizację tej inwestycji i wspieranie inicjatyw podejmowanych przez szkołę. Zaznaczyła w swoim wystąpieniu, że wymienione osoby swoją postawą zaświadczyły, iż zależy im na promowaniu zdrowego stylu życia najmłodszych mieszkańców naszej szkoły i gminy.

P1040181

Po przecięciu wstęgi przez gości, dyrektora oraz przedstawiciela uczniów Proboszcz Parafii p.w. Św. Tomasza Apostoła w Majdanie Sopockim Ks. dr Krzysztof Śniosek dokonał poświęcenia obiektu, poprzedzonego modlitwą zgromadzonej wspólnoty o bezpieczne korzystanie z niego oraz właściwy rozwój duchowy i fizyczny dzieci.

Spotkanie uatrakcyjnił barwny humorystyczny występ młodzieży gimnazjalnej przygotowany pod kierunkiem nauczycieli zespołu szkół.

Ponaddwustuosobowa grupa uczniów radośnie świętowała Dzień Dziecka, korzystając również z przenośnych urządzeń zabawowych usytuowanych na placu szkolnym. Były dmuchane zjeżdżalnie, zamek, góra wspinaczkowa, bungee-run oraz trampolina. Przyjemności dopełnił słodki poczęstunek pozyskany w ramach sponsoringu od hurtowni „Stan-Rom" z Tomaszowa Lubelskiego i „Mars" z Zamościa. Uczestnicy imprezy wyrażają opinię, że to Dzień Dziecka jakiego jeszcze nie było...