Nawet najstarsi mieszkańcy nie mogą doszukać się w pamięci uroczystości dziękczynnych z tak wielkim rozmachem, jaki towarzyszył dożynkom gminno-parafialnym, które odbyły się 21 sierpnia w Ciotuszy Nowej. A wszystko za sprawą mieszkańców tej miejscowości, którzy postarali się o jak najlepsze przygotowanie organizacyjne z podkreśleniem charakteru uroczystości jak również nawiązaniem do tradycji. Na apel pani Renaty Piz Sołtysa wsi pozytywnie odpowiedzieli mieszkańcy tej miejscowości a wśród nich główny prym wiedli strażacy miejscowej jednostki OSP, starsi mieszkańcy oraz młodzież. To za ich sprawą wieś została pięknie przystrojona, wśród dekoracji mogliśmy oglądać przedmioty dawno zapomniane, które wyszły z użytkowania, a które wkomponowane w misternie przygotowane dekoracje tworzyły ciepły klimat dawnej wsi. Dożynki rozpoczęły się mszą św. dziękczynną za wszystkich ludzi pracujących na roli oraz dobre plony. Mszę św. odprawił ks. dr Krzysztof Śniosek Proboszcz parafii Majdan Sopocki współorganizator dożynek w asyście księży Proboszczów parafii z terenu gminy Susiec ks. dr Piotra Kornafela i ks. Zenona Góry. Następnie delegacje z wieńcami z poszczególnych miejscowości uformowały barwny korowód dożynkowy i na czele ze Starostami dożynek, wójtem i proboszczem oraz zespołami śpiewaczymi i wszystkimi zgromadzonymi udali się na plac w centrum wsi gdzie odbywała się dalsza część uroczystości. A atrakcji było, co niemiara. Na początku wójt Franciszek Kawa powitał gości zaproszonych, a wśród nich Posła na Sejm Sławomira Zawiślaka, Jerzego Chróścikowskiego Senatora RP, wice starostę Tomaszowskiego Jana Filę. Po czym przyjął od Małgorzaty Mazurek i Romana Neć Starostów dożynek bochen chleba, który ucałował i podzielił a następnie częstował nim zgromadzonych. W tym czasie zespół wokalno - taneczny „Tamburyno” z Tomaszowa Lubelskiego wystąpił z koncertem pieśni cygańskich, którego członkowie kultywują tradycje romskie, pięknie prezentując się na scenie w barwnych strojach. Mogliśmy posłuchać humorystycznych dialogów w wykonaniu miejscowego kabaretu, wystąpiły dzieci i młodzież przygotowywane pod kierownictwem Teresy i Ireneusza Hałasów.


Z okolicznościowym repertuarem na scenie wystąpiły także zespoły śpiewacze i delegacje z wieńcami „Jutrzenka” z Ciotuszy Nowej, „Zagórzanki”
z Łuszczacza, „Grabowiczanki z Grabowicy, oraz zespoły z Majdanu Sopockiego, Oseredka, Nowin , Ciotuszy Starej, Paar i WTZ w Grabowicy. To wszystko okraszone pokazami: młócenia zboża cepem, klepania kosy, rąbania drewna. Na stołach pojawiły się regionalne potrawy, którymi mogli się częstować wszyscy zgromadzeni, były gry i zabawy z nagrodami stoiska wyrobami regionalnymi, wystawy płodów rolnych i prac rękodzieła artystycznego, stoiska promocyjne Nadleśnictwa Józefów oraz LGD Roztocze Tomaszowskie. W programie znalazł się również polonez, który poprowadził wójt z panią sołtys oraz tańce, do których przygrywała Kapela „Zwierzyniecka”. Na zakończenie tego bogatego dnia odbyła się zabawa taneczna pod gwiazdami z zespołem „PRYZMAT” na specjalnie przygotowanym placu wyłożonym płytkami. Wszystko to mogło się odbyć dzięki ogromnemu zaangażowaniu wielu ludzi, strażaków zespołów KGW, przygotowywane pod czujnym okiem pani sołtys, która dwoiła się i troiła, aby uroczystość wypadła jak najokazalej. Swój skromny udział w przygotowaniach mają również: pani dyr. GOK, radny Leszek Kowalik oraz wójt. Tą drogą niech dotrą również słowa podziękowania od nas wszystkich dla, wielu których nie można było wymienić z nazwiska a dzięki którym ta uroczystość przejdzie do gminnej historii spraw udanych. I na koniec pozwolę sobie na puentę. Zwykli ludzie potrafią zdziałać niejednokrotnie rzeczy niezwykłe, ale tylko wówczas, gdy potrafią zewrzeć szyki i stworzą jedność. Pamiętajmy o tym a dokonamy wielu rzeczy wartościowych. Bo tylko w jedności jest siła.

Janusz Oś