Gminny Zakład Usług Komunalnych w Suścu jest głównym świadczeniodawcą usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie naszej gminy . Ogółem obsługuje ok 70 % gospodarstw domowych i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Dotychczas usługi te świadczył ciągnikiem marki Zetor z beczką asenizacyjną. Ze względu na to, że sprzęt jest wyeksploatowany i wymaga częstych remontów, usługi nie były realizowane na czas. Ponadto w okresie zimowym ciągnik wykorzystywany jest do odśnieżania dróg gminnych i chodników. Zapotrzebowanie na usługi asenizacyjne w gminie jest duże i posiadany sprzęt przez GZUK nie zapewnia terminowego świadczenia usług.

W bieżącym roku Gminny Zakład Usług Komunalnych starał się o dofinansowanie zakupu nowego samochodu asenizacyjnego w ramach RPO na lata 2007-2013 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Wniosek nie został pozytywnie rozpatrzony, ponieważ był to drugi wniosek złożony przez Zakład w ramach tego samego działania a zgodnie z regulaminem można złożyć tylko jeden. Drugi wniosek złożony przez GZUK dotyczący dofinansowania budowy wodociągu w Nowinach został pozytywnie rozpatrzony. Wysokość dofinansowania wodociągu wynosi 1 442 tys. PLN.

W tej sytuacji Zakład zakupił z własnych środków samochód asenizacyjny marki MAN na rynku wtórnym. Nie jest to wprawdzie samochód nowy, ale dobry stany techniczny oraz nowa beczka z osprzętem, w którą został wyposażony powinien zapewnić zakładowi jego wieloletnie użytkowanie. Zakup tego samochodu umożliwi terminowe świadczenie usług wywozu nieczystości ciekłych. W przyszłości samochód będzie również przystosowany do odśnieżania dróg gminnych.