Strażacy z naszej gminy powiększyli swoje wyposażenie o lekki samochód ratowniczo-gaśniczy zakupiony dla OSP Łosiniec II. Na zakup tego samochodu jednostka otrzymała dofinansowanie z funduszu prewencyjnego PZU SA w wysokości 40.000 zł z Zarządu Głównego Związku OSP RP w Warszawie kwotę 50. 000 zł oraz z budżetu gminy kwotę 13.000 zł.