W związku z wystąpieniem w miesiącu maj 2020 roku na terenie gminy Susiec niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci przymrozków wiosennych, informuję, że komisja powołana Zarządzeniem Nr 282 Wojewody Lubelskiego z dnia 14 sierpnia 2019 roku przystępuje do szacowania strat.

 Uprawy dotknięte przymrozkami wiosennymi to porzeczka czarna, porzeczka czerwona, truskawki w uprawie polowej.

Rolnicy, w których gospodarstwach wystąpiły szkody w w/w uprawach spowodowane przymrozkami wiosennymi, mogą zgłaszać szkody.

Zgłoszenia należy dokonać na aktualnych formularzach Oświadczenia, dostępnych w Urzędzie Gminy Susiec oraz w B.I.P. na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie i Gminy Susiec.

Straty w gospodarstwach rolnych spowodowane przez przymrozki wiosenne, mogą być zgłaszane przez właścicieli gospodarstw w terminie do 26 czerwca 2020 roku w Urzędzie Gminy Susiec, ul. Tomaszowska 2, 22-672 Susiec (pok. nr 7) w godzinach pracy Urzędu.

 

Do pobrania: