Get Adobe Flash player

Projekty w realizacji

Internet w Twoim zasięgu – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Tomaszowskim


• Zakres rzeczowy:
- możliwość odbioru bezpłatnego internetu drogą radiową zakup 15 laptopów i 75 urządzeń odbiorczych dla rodzin o najniższych dochodach wytypowanych przez GOPS w Suścu.
• Rok realizacji: 2013-2015
• Wartość zadania: 259 808,72 zł
• Wartość dofinansowania: 207 102,71 zł
• Program, z którego pozyskano środki: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka