• 1.jpg
 • 11.jpg
 • 14.jpg
 • 17.jpg
 • 19.jpg
 • 22.jpg
 • 24.jpg
 • 30.jpg

Harmonogram świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 r.


 Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie, w ramach zadania publicznego realizowanego w formie powierzenia zadania przez Zarząd Powiatu Tomaszowskiego , prowadzi Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukację prawną.

W ramach powierzonych zadań publicznych na terenie powiatu tomaszowskiego  utworzono Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, który funkcjonuje od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. wg grafiku:

Dzień tygodnia Godziny Miejsce
poniedziałek 08.00-12.00 Urząd Miejski w Tyszowcach ul. 3 Maja 8
Wtorek 08:30 - 12:30 Urząd Gminy w Ulhówku ul. Kościelna 1/1
Środa 08:00- 12:00 Urząd Miejski w Tyszowcach ul. 3 Maja 8
8.30-12.30 Urząd Gminy w Ulhówku ul. Kościelna 1/1
czwartek x x
Piątek 13:00 - 17:00 x
     
 
Dzień tygodnia Godziny Miejsce
poniedziałek 09.00-13.00 Urząd Gminy w Telatynie, ul. Fryderyka Chopina 10, 22-652 Telatyn
Wtorek 13:00 - 17:00 Urząd Gminy w Telatynie, ul. Fryderyka Chopina 10, 22-652 Telatyn
Środa 13:00 - 17:00 Urząd Gminy w Telatynie, ul. Fryderyka Chopina 10, 22-652 Telatyn
czwartek 8.30-12.30 Urząd Gminy w Telatynie, ul. Fryderyka Chopina 10, 22-652 Telatyn
Piątek x x
     
 
Dzień tygodnia Godziny Miejsce
poniedziałek 13:00 - 17:00 Starostwo Powiatowe Tomaszów Lubelski ul. Żwirki i Wigury 2
Wtorek x x
Środa x x
czwartek 13:00 - 17:00 Starostwo Powiatowe Tomaszów Lubelski ul. Żwirki i Wigury 2
Piątek x x

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Ponadto, w ramach działań z zakresu edukacji prawnej zapraszamy na bezpłatne seminaria/szkolenia dla zainteresowanych (dzieci, młodzieży , rodziców, seniorów, nauczycieli, edukatorów itp) w ramach pomocy prawnej i edukacji prawnej – tematyka spotkań zostanie ustalona wg Państwa potrzeb;

Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w ww. bezpłatnych  szkoleniach bardzo proszę o uzupełnienie i odesłanie deklaracji.

Punkty nieodpłatnych porad prawnych działają na zasadach i warunkach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Punkty nieodpłatnych porad prawnych funkcjonują w oparciu o zasady poufności, bezpłatności, bezstronności, niezależności, samodzielności klienta, otwartości, a także aktualności i rzetelności informacji. Zakres poradnictwa obejmuje m.in.

 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,