• 1.jpg
  • 11.jpg
  • 14.jpg
  • 17.jpg
  • 19.jpg
  • 22.jpg
  • 24.jpg
  • 30.jpg

Wizyta delegacji z Rejonu Żółkwi


W dniu 3 czerwca przebywała w Suścu 45 osobowa delegacja wójtów gmin powiatu Żółkiewskiego obwodu Lwowskiego w ramach Międzynarodowego seminarium dokształcania wójtów. Na czele delegacji stał Przewodniczący Żółkiewskiej Rady Rejonowej równocześnie Przewodniczący Asocjacji Rad Lokalnych Rejonu Żółkiewskiego Tadej Szwaj.

Ze strony Polskiej w seminarium uczestniczyli: Jan Kowalczyk– Starosta Tomaszowski, Jan Fila - V-ce Starosta i Józef Marynicz – Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju Gospodarczego Starostwa Powiatowego. Z gminy uczestniczyli: Franciszek Kawa – Wójt Gminy, Janusz Oś – Zastępca Wójta Gminy oraz Tadeusz Suski – Sekretarz Gminy.

Po powitaniu przez Wójta Gminy i Starostę Tomaszowskiego delegacja udała się w teren.

Goście z Żółkwi zapoznali się z funkcjonowaniem szkół na terenie Gminy zwiedzając Zespół Szkól Publicznych w Suścu. Zachwyceni byli między innymi wyposażeniem pracowni przedmiotowych, hali gimnastycznej i nowoczesnymi boiskami sportowymi. Barbara Żelasko – Dyrektor Zespołu Szkół przedstawiła osiągnięcia szkoły w dziedzinie edukacji, udziału w konkursach przedmiotowych oraz wymianie młodzieży z Gimnazjum Średnim w Rawie Ruskiej.

Następnie goście zapoznali się z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki Publicznej.

Duże wrażenie wywarło na nich Muzeum Sprzętu Pożarniczego przy OSP w Oseredku.

Jan Łasocha - kustosz tego muzeum, wieloletni i zasłużony działacz strażacki przedstawił gościom historię muzeum i zgromadzone eksponaty. W ciasnym pomieszczeniu dawnej remizy strażackiej znajduje się ponad dwieście eksponatów: sikawki ręczne, motopompy, mundury i inny sprzęt pożarniczy . Najstarsza sikawka ręczna pochodzi z roku 1891 wyprodukowana przez Unię Strażacką we Lwowie.

Ochotnicza Straż Pożarna w Oseredku należy do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego i jest wyposażona w dwa nowoczesne samochody bojowe i bogaty sprzęt ratownictwa drogowego.

Wizyta odbywała się w ramach porozumienia o współpracy pomiędzy powiatem tomaszowskim a rejonem żółkiewskim na Ukrainie. Porozumienie to zostało podpisane 1 czerwca 2001 roku w Żółkwi. Od tamtego czasu odbyło się wiele spotkań, wizyt, wymiany kulturalnej w różnych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego obu regionów. Tematem spotkania w Suścu , które odbyło się w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Sosnowe Zacisze” było zapoznanie delegacji z „Doświadczeniami pracy organów lokalnych samorządów powiatu tomaszowskiego w kwestiach transgranicznej współpracy”, którą przedstawił Jan Kowalczyk - Starosta Tomaszowski, natomiast zagadnienia „Podstawy funkcjonowania organów lokalnych samorządu w Polsce i organizacja pracy aparatu gminy” omówił Tadeusz Suski -Sekretarz Gminy.

W ramach współpracy transgranicznej Polska Białoruś Ukraina planowane jest złożenie wniosku z partnerami zagranicznymi o dofinansowanie ze środków UE projektu pn „Poprawa dostępności komunikacyjnej powiatu tomaszowskiego do obszarów atrakcji turystycznej i przyrodniczej”. Liderem projektu będzie po stronie polskiej powiat tomaszowski, natomiast partnerem gmina Susiec. W ramach tego projektu planujemy włączyć budowę mostu na rzece Tanew w ciągu drogi gminnej Paary – Huta Szumy.

Zadanie to jest przygotowane dokumentacyjnie a koszt budowy wyniesie 1 800 tys zł.