• 1.jpg
  • 11.jpg
  • 14.jpg
  • 17.jpg
  • 19.jpg
  • 22.jpg
  • 24.jpg
  • 30.jpg

XI Polski Festiwal Pieśni, Piosenki i Poezji Patriotycznej „Bogu i Ojczyźnie” im. Ks. Kardynała Władysława Rubina w Lubaczowie

 


Patriotyzm oznacza umiłowanie tego,

co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji,

języka, czy samego krajobrazu. Obejmuje

ono działania rodaków i owoce ich geniuszu ”

Jan Paweł II

Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej jest szczególnym przejawem patriotyzmu, który nie pozwala zapomnieć nam o Ojczyźnie i o jedności Polaków, do której należy dążyć. Festiwal jest również możliwością pogłębienia wiedzy historycznej, umocnieniem przywiązania do tradycji, wymianą doświadczeń oraz zawiązaniem nowych przyjaźni i znajomości.

 

Tematem pierwszego dnia XI Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej była 100 rocznica powstania Związku Harcerstwa Polskiego. Nie możemy bowiem zapominać, że harcerze odegrali ważną rolę w dziejach narodu, dzielnie stawali w jego obronie, oddawali życie za wolność. Drużyny harcerskie Chorągwi Podkarpackiej w koncercie laureatów prezentowały przygotowane utwory, na lubaczowskiej scenie przy Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Łaskawej. Gościnnie na zaproszenie Zdzisława Lwa, zastępcy prezesa SNP „Roty” a jednocześnie niedawnego organizatora akcji proekologicznej „Tanew-nasza rzeka”, jako jedyna drużyna z Hufca ZHP Tomaszów Lubelski oraz Chorągwi Lubelskiej wystąpiła 10 DH „Traperski Krąg” z Suśca, która pragnęła połączyć swoją muzyką zebranych ludzi. Wykonaliśmy trzy piosenki, które prezentowaliśmy na XVII Festiwalu Hufcowym Piosenki Harcerskiej. Chyba godnie reprezentowaliśmy susiecką ziemię oraz nasz hufiec, gdyż na twarzach widzów pojawiły się łzy a ze sceny nie mogliśmy zejść, ponieważ musieliśmy bisować. Nie zabrakło tam obecności Ojca Jana Pawła II, który choć fizycznie nieobecny, znajdował się w sercu każdego, a prezentowane nagrania jego wypowiedzi nie pozwoliły zapomnieć, jak wielką rolę w dziejach narodu odegrał Papież Polak. Po występach harcerzy warszawski „Teatr Łazienki” zaprezentował spektakl pt. „Św. Maksymilian Maria Kolbe”. Ostatnim punktem programu był występ zespołu muzycznego, „Kapeli Znad Baryczy” z Odolanowa, który prezentował nam współczesny folk miejski oparty o gwarę Wielkopolski Południowej i Kresów Wschodnich. Tematyką kolejnego dnia festiwalu był Błogosławiony Karol Wojtyła oraz 70 rocznica śmierci Maksymiliana Kolbe. Gościem honorowym festiwalu była Katarzyna Łaniewska, polska aktorka teatralna i filmowa, znana między innymi z serialu „Plebania” czy programu „Ziarno”. Momentem wieńczącym XI Festiwal Pieśni, Piosenki i Poezji Patriotycznej Bogu i Ojczyźnie im. Ks. Kardynała Władysława Rubina było wręczenie statuetki za krzewienie Kultury Polskiej, działalność Narodowo- Patriotyczną, miłość do Narodu Polskiego i wartości chrześcijańskich.

Wydarzeniom tym towarzyszyło wiele emocji, wzruszeń, oraz łez, bo czasami ciężko wspominać jest tak ciężkie czasy. Należy jednak pamiętać i mieć szczególnie w sercu harcerskim wydarzenia ważne dla narodu polskiego, przekazywać młodym pokoleniom historię, której nie da się wymazać. Na pożegnanie wręczyliśmy organizatorowi festiwalu Prezesowi Stowarzyszenia NP „Rota” Wojciechowi Mamczurowi „Szumka”, maskotkę Roztocza wykonaną przez dh. Magdalenę Jarosz. Pożegnaliśmy Lubaczów w dobrych humorach, gdyż automatycznie zostaliśmy zaproszeni przez prezesa na kolejne dwa festiwale w przyszłym roku. Myślimy, że przy pomocy i zaangażowaniu naszego „stróża” drużyny, wójta Franciszka Kawy będzie to możliwe! A za uczestnictwo w tym festiwalu też Mu bardzo dziękujemy!

Przyboczna Magdalena Powroźnik