• 1.jpg
  • 11.jpg
  • 14.jpg
  • 17.jpg
  • 19.jpg
  • 22.jpg
  • 24.jpg
  • 30.jpg

Adaptacja i doposażenie budynku świetlicy w Wólce Łosinieckiej


logo ue leader lgd prow

Stowarzyszenie
„ORKIESTRA DĘTA Z ŁOSIŃCA”

informuje, że realizuje projekt pn.

„Adaptacja i doposażenie budynku świetlicy w Wólce Łosinieckiej”

Projekt dofinansowany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie, w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem projektu jest rozwój społeczności lokalnej poprzez poprawę dostępu do infrastruktury społecznej i kulturalnej dzięki adaptacji i doposażeniu świetlicy w Wólce Łosinieckiej.

Umowa nr 6/12/2018/G z dnia 21 stycznia 2019
Termin realizacji projektu: do 31.12.2019r.
Wartość projektu: 35 500,00zł
Kwota dofinansowania: 35 500,00zł