• 1.jpg
  • 11.jpg
  • 14.jpg
  • 17.jpg
  • 19.jpg
  • 22.jpg
  • 24.jpg
  • 30.jpg

Budowa wiat rowerowych, obiektów małej architektury ogrodowej w miejscowościach: Rybnica, Wólka Łosiniecka, Majdan Sopocki Pierwszy, Ciotusza Stara i Nowiny


logo ue leader lgd prow

STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ NAD OLSZANKĄ informuje, że realizuje projekt pn.

„Budowa wiat rowerowych, obiektów małej architektury ogrodowej w miejscowościach: Rybnica, Wólka Łosiniecka, Majdan Sopocki Pierwszy, Ciotusza Stara i Nowiny,”

Projekt dofinansowany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie, w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej LGD poprzez rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej obejmujący budowę wiat rowerowych, obiektów małej architektury ogrodowej w 5 miejscowościach na terenie Gminy Susiec.

Umowa nr 6/7/2018/G z dnia 24 maja 2019
Termin realizacji projektu: do 31.12.2019r.
Wartość projektu: 30 988,00zł
Kwota dofinansowania: 30 988,00zł