• 1.jpg
  • 11.jpg
  • 14.jpg
  • 17.jpg
  • 19.jpg
  • 22.jpg
  • 24.jpg
  • 30.jpg

Zagospodarowanie terenu w Nowinach poprzez budowę wiaty drewnianej wraz z obiektami małej architektury


logo ue leader lgd prow

„Zawsze Razem” Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miejscowości Łuszczacz i Róża"" informuje, że realizuje projekt pn.

„Zagospodarowanie terenu w Nowinach poprzez budowę wiaty drewnianej wraz z obiektami małej architektury”

Projekt dofinansowany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie, w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem projektu jest rozwój społeczności lokalnej poprzez poprawę dostępu do ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury społecznej i kulturalnej na terenie LGD, dzięki zagospodarowaniu terenu w Nowinach.

Umowa nr 9/11/2018/G z dnia 27 czerwca 2019
Termin realizacji projektu: do 31.12.2019r.
Wartość projektu: 15 000,00zł
Kwota dofinansowania: 15 000,00zł