Informacja o planowanych zabiegach z zastosowaniem środków ochrony roślin


W związku z pismem Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego informujemy o możliwości aplikowania do dnia 29 marca 2019 r. do programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nazwą "Groby i cmentarze wojenne w kraju".


Treść zarządzenia

Harmonogram wyborów


Wykaz nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Susiec przeznaczonych do zbycia

Raport z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Susiec na lata 2017-2023