Gmina Susiec w ramach projektu „Zdalna Szkoła” pozyskała grant w wysokości 60 000 zł na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze kraju stanu epidemii. Laptopy i tablety zakupione w ramach projektu umożliwią dzieciom kontynuowanie realizacji podstawy programowej w warunkach domowych.

 

Sprzęt komputerowy zakupiony w ramach projektu "Zdalna Szkoła"

Dzięki przyznanemu dofinansowaniu w wysokości 60 000 zł, 22.05.2020r. do 4 szkół podstawowych na terenie gminy Susiec trafił sprzęt zaspokajający potrzeby 23 uczniów. Projekt „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.